Christmas Tarja S.

Photos Krista Keltanen, styling Jonna Kivilahti